top of page

Waarom Keytoe kapot kan.

Lieve 100 klanten, 50 collega’s en 50 aandeelhouders van Keytoe: lees gerust verder. Je weet dat je te maken hebt met een spannende organisatie. Jij haalt dus je neus op voor het volgende…

Keytoe kan prima kapot gaan om de volgende 10 redenen. Dit zijn namelijk allemaal zaken waarvoor we maandelijks, zo niet wekelijks, gewaarschuwd worden door omstanders. Nu is de pleuris uitgebroken met corona en hebben veel organisaties het ineens heel slecht. Keytoe weet al 8 jaar lang niet beter of dat het spannend is. Eerlijkheidshalve: nu met de pandemie is het wel éxtra spannend: 'Gaan we dit kunstje flikken?' We denken van wel, omdat we eigenlijk altijd aan het crisis-managen zijn.

Hier de 10 redenen waarom we prima om zouden kunnen vallen, wat in de voorbije 3.000 dagen tóch niet gebeurd is.

1. Door slechte afspraken

Zoals Lennard in een eerder artikel schreef werkt het grootste deel van Keytoe op basis van vertrouwen met klanten. Dat uit zich in hele simplistische prijsvoorstellen zonder goed afgedichte voorwaarden. Dat zou de doodsteek van organisaties kunnen zijn, maar wij vertrouwen erop dat een klant alleen een klant moet zijn als die dat echt graag wil. Waarom zouden we iemand binden met strakke voorwaarden tegen haar of zijn zin? Houden we niet van, dus doen we het niet. Gevaarlijk? Ja. Medio 2018 viel een van de vier werkmaatschappijen van Keytoe bijna om. Er was een zelfsturende ontslagronde voor nodig om de tent weer gezond te krijgen. Tóch werkt een groot deel van Keytoe nog steeds op basis van vertrouwen. Hardleers? Tijd zal het leren.

2. Door collega’s die zichzelf mogen aannemen 

Een van de werkmaatschappijen, KeytoeY(met de focus op cultuur en persoonlijke ontwikkeling), heeft het beleid dat mensen zichzelf mogen aannemen en daarbij ook hun eigen salaris mogen bepalen. De ‘sollicitant’ krijgt inzage in cijfers en kan advies vragen aan de reeds bestaande collega’s. Op basis van die informatie kan de sollicitant beslissen of diegene zichzelf wel of niet aanneemt én voor welke bedrag. Kan dat uit de hand lopen? Nou en of! Zijn we daar bang voor? Soms. We blaken soms van het zelfvertrouwen en andere momenten denken we: “Laat het alsjeblieft niet zo zijn”. Onder het motto: ‘De meeste mensen deugen’, geloven wij dat dit kan werken. 

3. Door langetermijnbeleid

We zijn bij Keytoe zo erg op de lange termijn gericht, dat we de korte termijn weleens vergeten. En die brengt juist vaak het geld in het laatje. We investeren alle eventuele winsten continu en volledig door in de ontwikkeling van de missie. We willen positieve invloed uitoefenen op mooie mensen (in overvloed), en wel op zo’n inspirerende manier dat anderen ons voorbeeld volgen. Hebben we een paar maanden een goede marge gedraaid? Dan investeren we dat direct door in een of twee nieuwe werkmaatschappijen die bijdragen aan de missie. Zoals bijvoorbeeld in de twee meest recente initiatieven op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (het Keytoe Huis), onderwijs (Keytoe University) en online courses (Keytoe Academy). We bouwen daardoor nooit financiële reserves op en opereren altijd tegen het randje aan van wat er financieel mogelijk is.

4. Door het innovatietempo

Zoals hierboven omschreven, is de hang naar vernieuwing maandelijks voelbaar in ons handelen. Het gaat niet alleen om plannen maken. Er is een doe-cultuur bij Keytoe. Als iets langer dan een paar maanden een plan blijft, dan was het een slecht plan. En goede plannen moeten de ruimte krijgen om uitgevoerd te worden. Dus onder het motto: ‘Doe wat je niet laten kan, en laat wat je niet maken kan’, wordt er veel geïnitieerd. Dat zorgt ervoor dat de groep collega’s nooit kan wennen aan het ‘vandaag’. Morgen kan de tent alweer de koers aanpassen. Daardoor vertrekken sommige collega’s: verander-moe. Die grilligheid is ook lastig voor klanten. Desondanks zijn er klanten die al sinds jaar en dag klant zijn. Zij zullen beamen dat het soms een bumpy ride is, maar dat het altijd de goede kant op groeit. Totdat dat een keer niet gebeurt…

5. Door misbruik

Alles bij Keytoe is open en bijna alles is mogelijk. Iedereen heeft toegang tot alle pinpassen en de codes daarvan. Iedereen mag investeringen doen naar eigen inzicht. Iedereen mag beslissen om de strategie te veranderen, mits er advies gevraagd is aan de andere collega’s (in de praktijk loopt dat dus niet zo’n vaart). Er zijn talloze zaken waar gretig misbruik van gemaakt kan worden. Er zijn arbeidsjuristen die ons al jaren volgen, omdat ze verwachten dat we een keer aan de schandpaal genageld gaan worden door een collega. Het kan prima zo zijn, maar tot vandaag loopt het al acht jaar op rolletjes. Wellicht dat die arbeidsjuristen een keer gelijk krijgen…?

6. Door gebrek aan aansturing

Iedereen mag bepalen welk werk zij of hij het liefst doet. Dus ook voor welke klant zij of hij werkt. Alle collega’s mogen bepalen hoeveel uur ze werken en waar ze dat doen. Er is geen manager die controleert of de lakens uitdeelt. Er is geen rapportage aan de directie die daarop kan bijsturen. We hebben geen managers, we hebben geen directie. Dat moet toch een keertje fout gaan? Het kan zo zijn dat als iedere collega verantwoordelijk is voor de invulling van de eigen tijd, dat er effectief productietijd verloren gaat. Er kunnen ook verkeerde beslissingen genomen worden. Wellicht zit daar een keer een kapitale fout tussen? 

7. Door weldadigheid

We geven veel van onze tijd en inzet weg voor het ‘goede doel’. Alles in lijn met de missie is geoorloofd. Daar delen we alleen iets over als het anderen kan aanzetten hetzelfde te doen. Vaak houden we het voor onszelf, of is niet eens heel Keytoe ervan op de hoogte. Het gaat niet altijd om egostreling. We geven niet letterlijk geld weg in de vorm van schenkingen, maar we stoppen ontzettend veel tijd in bijvoorbeeld reïntegratie van mensen, overwerk voor klanten (alles voor een perfect eindresultaat), initiatieven waar mensen van kunnen leren, evenementen om kennis te delen (right to copy in plaats van copyright), optredens in het land (Robin Hood-beleid) en ga zo maar door. Dat kost geld. We gooien die kosten op de grote hoop en dat zorgt voor een lagere winstmarge dan we zouden kunnen hebben. Is dat erg? Nee, want geld verdienen is niet het doel: het is een randvoorwaarde en altijd ondergeschikt. Lopen we hiermee meer risico dan een ander bedrijf? Zeker.

8. Door gebrek aan een heldere positionering

We kiezen er al sinds ons bestaan voor om geen labeltje opgeplakt te krijgen. We leken een tijdje op een e-commercebedrijf, toen op een conceptbureau, toen op een developmentclub, toen op een fullservice agency en inmiddels begrijpt de markt ons niet goed meer. Iets met marketing, IT, organisatiepsychologie en detachering dus? Wij zeggen nu: we verleiden, verleuken en versimpelen. Hoe leuk die 3 V’s ook mogen klinken, het is behoorlijk abstract. Het gebrek aan een ‘spitse’ propositie doet ons ongetwijfeld al jaren financieel pijn. Toch weigert de groep pertinent om zichzelf totaal vast te leggen. Onze missie is het doel, het doel is niet om bedrijfje te spelen. We zijn meer een beweging van mooie mensen dan een bedrijf. En ik sluit niet uit dat we over een aantal jaren ook in Finance, Onderwijs en Psychologie opereren. Hoe meer stickers vandaag, hoe ingewikkelder het wordt om ze van onszelf te krabben. Missen we daardoor inkomsten? Zeker, en dat kan gevaarlijk worden als we die een keer nijpend tekortkomen.

9. Door gebrek aan targets en plannen

Hoe leuk het ook is om in alle vrijheid alle kanten op te groeien, het moet(!) toch wel zo zijn dat we per werkmaatschappij targets neerleggen om te 'forecasten'? Nee. Targets en forecasten zijn twee woorden die je bij Keytoe nooit hoort. Thuis gebruik je ze ook niet. Werk je harder naar een doel toe als die helder is? Zeker, dat is bewezen. De groep geeft zichzelf richting en stelt de route bij waar nodig. Binnen een jaar kan dat enkele keren wijzigen. We hebben voor de 50 aandeelhouders nog nooit een uiteenzetting gedaan van ‘de plannen van 2020’ met de volgende ‘prognose’. Nee, er is slechts één ongeschreven belofte: wij strijden voor onze missie en doen allemaal wat we kunnen en willen. Dat laatste: dat kan toch nooit goed gaan?!

10. Gebrekkig zelfinzicht

Deze laatste reden is misschien nog wel de meest invloedrijke. Lang niet alle Keytoe-collega’s begrijpen waarom wij in Nederland bijzonder gevonden worden. Dat is een keuze. Voor veel collega’s is het ‘normaal’ wat we doen. Wat logisch is als je weet dat Keytoe voor zeker de helft van de collega’s de eerste baan is. Iets met referentiekader, of het ontbreken ervan. Bovendien werken er perfectionistische vakfanaten bij Keytoe. Dat heeft als gevolg dat collega’s zelden trots zijn op wat ze maken. Eventjes misschien, maar dat duurt meestal maar een dag en maximaal een week. Als je blind bent voor je eigen positieve krachten, dan is het ook weleens moeilijk om te gaan staan voor jezelf en daarmee voor de tent. Bij flink wat tegenwind kan de moed soms in de schoenen zakken bij de groep. Lang niet altijd en lang niet allemaal, weten we “hoe geweldig we zijn”.

Zou het erg zijn als we failliet gaan?

Ja! Alleen niet primair omdat we dan 'aandeelhouderswaarde' verliezen, of omdat het 'slecht zou zijn voor de naam'. De belangrijkste redenen waarom het erg zou zijn:

  1. De 50 collega's zouden hun baan verliezen. Dat is nou precies niet de bedoeling, want hoe meer mensen we kunnen laten leven binnen het klimaat dat we gecreëerd hebben hoe beter.

  2. De motivatie voor andere organisaties neemt af als het bij Keytoe niet lukt. Er zullen een hele hoop mensen zijn die zeggen: 'Zie je nou wel.' Terwijl we zo graag laten zien dat dit wél kan werken - goed voorbeeld doet goed volgen.

  3. Er zit net lekker beweging in de beweging die we tot stand willen brengen. Positieve invloed, in overvloed, op mooie mensen. Dat mag nooit stoppen.

Is het zaak dat 'de zaak' blijft bestaan? Niet perse, maar zeker wel het gedachtegoed en het voorzien in inkomsten voor tientallen mensen. Het zijn van een bedrijf interesseert bijna niemand bij Keytoe iets. Het 'zijn' an sich wel. Ik wist geen goed einde voor dit artikel, dus vroeg ik aan collega's: "Waarom zouden jullie het erg vinden als Keytoe failliet zou gaan?" Binnen 1 minuut kreeg ik deze reacties:

  • "Dan breekt mijn hart in 1000 stukken"

  • "Dan zijn de klanten voor wie we werken overgeleverd aan andere bureaus"

  • "Dat gaat gewoon niet gebeuren"

  • "Dan worden er nooit meer zulke leuke experimenten gedaan"

  • "Dan wordt het maar een saaie kutboel"

  • "Dan hebben we wel meer tijd voor onze kinderen"

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page