top of page

Kijken.

Je moet maar kijken

wat je ziet

Wat je niet zien wilt

kijk je niet


Stekeblind

met ogen dicht

Je bent tot kijken

niet verplicht


Toch zal blijken

dat wat niet is

er klinkklaar is

bij helder zicht

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page